• Neet Nao Hoës Te Kriëge is alweer inkele jaore geleeje ôntsjtaon oët ein gruupke jônge van de belvendse harmenie. Nao ein optraeje van de jeugharmenie in 2010 beej de dörpsraod, woord aan de leeje die d’r nach eine bleeve drinke gevraog, of ze nach efkes ‘n sjtökske meziek kôste make. Nao ein kort sjpoedeuverleg woord besjlaote um, met 6 man die dao waal zin in hadde, get meziek van de joekskepèl te sjpeule.  De meziek veel in de sjmaak, want de dörpsraod goof al sjnel ein röndje of twië. Raeje vur ôs um door te bliëve sjpeule. “Goh, geej ziet AUCH NEET NAO HOËS TE KRIËGE, of waal?”, woord ôs gevraog. En zoë waar ôzze naam auch direk gebaore.

    Door de laup van de jaore hebbe we al tal van tôffe optraejes meuge doon beej versjillende gelaegenheide, met name in ôs eige sjoëne Belvend. ‘t in de regio alom bekende Ernte Dankfest in kefee Geloë sjteit al jaore vas in ôzze agenda. Maar auch broelofte, vastelaovesaovende, priveefiësjes en tal van angere evenemente hebbe we ôngertösse al muzikaal opgeloesterd.

    Ôs joekskepèlle rippertwaar is door de jaore haer verangerd. Weej sjpeule nôw ein kombinasie van pop, rock, top40 en miër. Vanzelfspraekend gaeve weej dao ôzze eige, ôngertösse bekende of zoë geej wilt beruchte, NNHTK dreij aan. Zoëgauw weej een tôf nummer huure, laote we ôzze enige echte hoësarrangeur ‘t sjtök oëtsjriëve in ôzze sjtiel. As dae ‘ns genne tiëd of zin haet, make we auch waal ‘ns gebroëk van de komponist G. Stowlen. Ôs rippertwaar passe we aan, aan de saort gelaegenheid. Op dees meneer zorge we d’r veur, det weej van idder fiësje ein gesjlaag fiësje bouwe.

  • Neet Nao Hoës Te Kriëge is alweer enkele jaren geleden ontstaan uit een groepje jongens van de Belfeldse harmonie. Na een optreden van de jeugdharmonie in 2010 bij de Belfeldse dorpsraad, werd aan de leden die nog even blijven hangen gevraagd, of ze nog even een stukje muziek konden maken. Na een kort spoedoverleg werd besloten om, met 6 man die hier wel zin in hadden, wat muziek van de Joekskepel te spelen. De muziek viel in de smaak, want de dorpsraad gaf al snel een rondje of twee. Reden voor ons om door te blijven spelen. “Goh, geej ziet AUCH NEET NAO HOËS TE KRIËGE, of waal?”, werd ons gevraagd. En zo was onze naam ook direct geboren.

    Door de loop van de jaren hebben wij tal van toffe optredens mogen doen bij verschillende gelegenheden, met name in ons eigen Belfeld. Het in de regio alom bekende Ernte Dankfest bij café Geloë staat al jaren vast in onze agenda. Maar ook bruiloften, carnavalsavonden, privéfeestjes en tal van andere evenementen hebben wij ondertussen al muzikaal opgeluisterd.

    Ons Joekskepelle repertoire is door de jaren heen wat veranderd. Nu spelen wij een combinatie van pop, rock, top40 en meer. Vanzelfsprekend geven wij hier onze eigen, ondertussen bekende of zoals jullie willen beruchte, NNHTK draai aan. Mochten wij een tof nummer horen, laten wij onze enige echte huisarrangeur het stuk uitschrijven in onze stijl. Als deze eens geen tijd heeft, maken wij ook wel eens gebruik van de componist G. Stowlen. Ons repertoire passen we aan, aan de soort gelegenheid. Op deze manier zorgen wij ervoor, dat wij van ieder feestje een geslaagd feestje bouwen.